یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی خانواده است. اساس هر اجتماعی از خانواده تشکیل می شود . زندگی و مرگ هر انسانی در خانواده بوجود می آید. روانشناسی خانواده علمی است که با تاکید بر رابطه در خانواده و برخوردهای اجتماعی به ارائه راهکارهای مناسب می پردازد.

خانواده ، اصلی ترین واحد اجتماعی

4 کاربرد اصلی روانشناسی خانواده

خانواده به یک واحد اجتماعی کوچک گفته می شود که اساس آن زندگی زناشویی است که با ازدواج افراد با یکدیگر رابطه های فامیلی برقرار می شود. در خانواده ، با تولد فرزندان ، وظایف آموزش ، تربیت و نیازهای اقتصادی آنها تامین  می شود. خانواده به عنوان نهاد واسطه ای است که نقش انتقال هنجارهای جامعه را به فرزندان برعهده دارد که این وظیفه قبل از ورود کودک به اجتماع و ارتباط وی با سازمان ها، گروه ها و جامعه های محتلف صورت می گیرد. این خانواده است که موقعیت اجتماعی فرد را تعیین می کند. بنابراین موقعیت خانواده در موقعیت فرد تاثیر زیادی می تواند داشته باشد.

ابعاد روانشناسی خانواده چیست؟

براساس روانشناسی خانواده ، نهادی که ابعاد و جنبه های مختلف را در برمی گیرد، خانواده بوده و دارای پیچیدگیهایی است که باید مورد مطالعه قرار گیرند. زیرا افراد یک خانواده بر رفتار یکدیگر تاثیرگذار هستند و اگر به این موضوع توجه نگردد باعث می شود که اختلالات فراوانی بوجود آورد. روانشناسی خانواده سعی دارد ابعاد گوناگون خانواده را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد تا بنیان خانواده حفظ گردد.

علوم مرتبط با روانشناسی خانواده

  1. روانشناسی رشد
  2. روانشناسی تربیتی
  3. روانشناسی یادگیری

4 کاربرد اصلی روانشناسی خانواده

4 کاربرد اصلی روانشناسی خانواده 1

  1. بررسی معضلات و مشکلات در خانواده
  2. ارائه راه حل مناسب برای حل مسائل خانواده ها
  3. افزایش بهداشت روانی خانواده و جامعه
  4. افزایش کیفیت روابط خانوادگی و ارائه راهکارهای آن
پیشنهاد می کنیم بخوانید :   توضیحاتی مختصر درباره مشاوره روانشناسی کودک (نوزادان)

روانشناسی خانواده اغلب با افراد، زوج ها، خانواده ها سیستم های اجتماعی در ارتباط است. روان شناسان خانواده مشکلات سلامت روانی ، آسیب شناسی افراد و خانواده ها و روابط متقابل آنها را مورد بررسی و سپس درمان قرار می دهد. روانشناسی خانواده سعی می کند مشکلات خانوادگی، چالش های تربیتی فرزندان ، تنش و استرس خانواده ، مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان ، مشکلات ارتباطی با افراد دیگر را مورد بررسی قرار دهد و برای رفع آنها تلاش می کند بهترین راهکارها و تدابیر درمانی را ارائه دهد.

مهارتهای تخصصی روانشناسی خانواده

مهارتهایی که در روانشناسی خانواده استفاده می شود نامحدودند. روانشناسی خانواده در بررسیهای خود از سنجش خانواده، خانواده درمانی، مشاوره با مقامات خارجی، تدریس، تمرین ، مشاوره برای بکارگیری سیاستهای مناسب خانواده ها، تحقیقات گسترده برروی زوجها بهره می گیرد.

بعضی مواقع در زندگی زناشویی با احساساتی از قبیل اینکه از یکدیگر فاصله گرفته اید یا دیگر زندگی مشترکان شور و هیجان گذشته را ندارد و فقط در کنار یکدیگر دارید زمان را می گذرانید. بخاطر دعواهایی که داشته اید دیگر امکان گفتگو با یکدیگر را ندارید و و حرفهایتان سریعا به مشاجره و کشمکش کشیده می شود. سر هر مسئله کوچکی بهانه گیر می شوید و ترجیح می دهید کمتر صحبت کنید. متخصصین خانواده با شناخت رابطه شما و گفتگو با طرفین سعی می کند دلخوری ها و نیازهایی که رفع نشده را بشناسد . مهارتهای درست ارتباطی را به شما آموزش دهد تا زندگی و رابطه زناشویی شما بهبود یابد.

روشهای روانشناسی خانواده شامل آموزش، پیشگیری، درمان برای کمک به خانواده و اعضای آن است. برای حل یک مشکل در خانواده ، کل سیستم خانواده مورد بررسی قرار می گیرد. سعی می شود علت بروز و عوامل تحریک کننده مشکل در داخل خانواده و نوع روابط بین اعضا مورد تحلیل و ارزیابی قرار بگیرد. زمانی می شود یک مشکل یا معضل خانوادگی را حل کرد که از نیروی تک تک اعضای خانواده برای رفع آن بهره برد.

پیشنهاد می کنیم بخوانید :   چطور با کودک لجبازمان برخورد کنیم