تنفس دیافراگمی غالبا تنفس معدای یا شکمی نامیده می شود ،وخصو صافاز دم راتحت تاثیرقرار می دهد. تنفس دیافراگمی اکثرا هنگام استراحت ،ودر زمان تنفس طببیعی به کار می رود. دم دیافراگمی چگونه است؟ در دم دیافراگمی دو مکانیسم عمده مورد استفاده قرار می گیرد،که هر یک از آنها انقباضات دیافراگم را در ارتباط باساختارهای مجاورش به شیوه های متفاوت تحت تاثیر قرار می دهند. این دو مکانیسم ممکن است به تناوب یا متوالی صورت بگیرد. بیشتر…

تنفس عملی است که با دم وبازدم یعنی مبادله ی اکسیژن و دی اکسید کرین در بدن شکل می گیرد. شاید تنفس عملی بدیهی و آشکار به نظر برسد ولی عمدتا فعالیتی نهانی است و چنان یا حیات ما پیوند خورده که غالبا متوجه آ ن نمی شویم . خاصه به این دلیل که با فعالیت های دیگری ازقبیل راه رفتن حرف زدن یا خوردن همراه است . بیشتر…

مشاهده ومطالعه تنفس و نحوه هماهنگی آن با حرکات را از زمانی شروع کردم که معلم رقص شدم . این مشاهدات ، نقش مهمی در روش آموزش دروس وتمریناتی که در مدرسه رقص آن ماری بر عهده داشتم ایفا کرد ومن تاثیر معنادار تنفس برعملکرد و حالت های حرکتی را مورد مطالعه قرار دادم. بیشتر…

پدری فرزند خود را فرا خواند
دفتر مشقش رو که بسیار مرتب بود نگاه کرد و گفت : فرزندم چرا در این دفتر کلمات زشت ننوشتی و کثیفش نکردی؟
کودک گفت : خب معلومه چون معلم من هر روز اونو نگاه می کنه و به اون نمره میده
پدر گفت : پس دفتر زندگی خودت رو پاکیزه نگاه دار چون معلمی هست که هر لحظه اون رو نگاه می کنه و به تو نمره میده

ادامه پادکست را گوش کنید . . .

 

 

روزی مرد فقیری از خدا سئوال کرد : خدایا چرا من اینقدر فقیر هستم
خدا پاسخ داد : چون یاد نگرفته ای بخشش کنی
مرد گفت : من چیزی ندارم بخشش کنم
خدا پاسخ داد : دارای هایت کم نیست . . .

ادامه پادکست را گوش کنید

کاملا آگاه باشید صرفنظر از هر میزان رفتار بدی که با بدنتان داشته اید جسمتان همیشه سعی میکند وضعیت مطلوب را حفظ نماید.

اگر از آن خوب مراقبت نمایید با تندرستی و انرژی برانگیزاننده و پر طراوت به شما پاداش خواهد داد.

من معتقدم

  • ما در هر بیماری جسم مان نقش داریم.
  • جسم ما آیینه باورهایمان و افکارمان است.
  • جسم ما همیشه با ما حرف میزند.

وقتی الگوی ذهنی نهان هر بیماری را کشف کنیم از این فرصت برخورداریم که آن را تغییر دهیم و در نتیجه ؛آن بیماری را بهبود بخشیم.

بسیاری مایل به ابتلا به بیماری نیستند اما دائما در حال بیماری اند ؛اینها نمیدانند که این گرفتاری با بیماریهای متعدد ناشی از نگرش و افکارشان است.

در یکی از تحقیقات پزشکی و توجه برانگیز مطرح شده بود که تنها ۳۰%از بیمارن به توصیه پزشکشان عمل میکنند.

دکتر جان هریسن ؛نویسنده کتاب “برانگیزنده ی بیماری تان را دوست داشته باشید” ؛ میگوید:خیلی ها دوست دارند نزد پزشک بروند تنها به این دلیل که نشانه هی بیماریشان را فرو نشانند. در نتیجه بیماریشان را تاب بیاورند ولی آن را درمان نکنند. این روند سالهای سال طول میکشد و چون ریشه بیماری درمان نمیشود بیماری وجود دارد . هر دو طرف ؛بیمار و پزشک راضی اند . اما درمان حقیقی هم جسم را در بر میگیرد و هم فکر و روان را .

معتقدم

اگر بیماری را با دارو درمان نماییم و جسم را درمان کنیم اما به مسائل عاطفی و معنوی ناظر بر بیماری توجهی نکنیم آن بیماری باز هم باز خواهد گشت.

 

 

من جسمم را به وضعیت کمال مطلوب باز میگردانم و حفظ میکنم

هر باور و پنداری را که معتقدید گویای چگونگی اوضاع جسمانی شماست به فهرست در آورید.
در پایان میتوانید با مدد از افکار مثبت با این افکار منفی رویارو شوید.

  • سالی سه بار دچار سرماخوردگی میشوم.
  • انرژی ام ناچیز است.
  • روند درمان من کند است .
  • همیشه گرفتار یبوست هستم.
  • کف پاهایم دردناک است……