آموزش ها

با بدنتان مهربان باشید
دی 2, 1396 1:41 ب.ظ بدون نظر آموزش ها, عبارت های تاکیدی
کاملا آگاه باشید صرفنظر از هر میزان رفتار بدی که با بدنتان داشته اید جسمتان همیشه سعی میکند وضعیت مطلوب را حفظ نماید. اگر از آن خوب مراقبت نمایید با تندرستی و انرژی برانگیزاننده و پر طراوت به شما پاداش خواهد داد. من معتقدم ما در هر بیماری جسم ...
ادامه مطلب
عبارتهای تاکیدی ویژه سلامت بودن
دی 2, 1396 1:33 ب.ظ بدون نظر عبارت های تاکیدی
من جسمم را به وضعیت کمال مطلوب باز میگردانم و حفظ میکنم هر باور و پنداری را که معتقدید گویای چگونگی اوضاع جسمانی شماست به فهرست در آورید. در پایان میتوانید با مدد از افکار مثبت با این افکار منفی رویارو شوید. سالی سه بار دچار سرماخوردگی میشوم. انرژی ...
ادامه مطلب