تولدی دوباره چیست ؟
در کلمه تولدی دوباره عنصری جادویی و شگفت انگیز نهفته است.
راز این کلمه شگفت انگیز در سه رکن پایه گذاری شده است.

  1.  اراده از نوع سازنده اش
  2.  عشق از نوع با معرفتش
  3.  آگاهی از نوع خلاقش

انسان از دو بعد وجود ، جسم و ذهن خلق شده است هماهنگی و توازن بین این دو بعد وجود با تنفس انجام میگیرد.

برای داشتن جسم سالم باید از پل آرامش ذهن گذشت و آرامش ذهن با تنظیم تنفس ایجاد میشود.

تولدی دوباره همه چیز را در برمیگیرد ؛تمام واژه ها ، افکار و اعمال.

تولدی دوباره چیزی است که وقتی خود را با آن هماهنگ کنید ؛ تجربه میکنید سمبل یکپارچگی کل است. اندیشه ای آسمانی که وقتی هوشیاری خود را تعمید دهید درک میکنید و از عظمت آن درشگفت میشوید و میبینید که همه چیز به هم متصل است تولدی دوباره همان هوشیاری است نیکی و بدی را در بر میگیرد و از ان بزرگتر است.

با بکارگیری تمرینات تولدی دوباره جان که با نفس ارتباط تنگاتنگی دارد به جریان می افتد.

اگر مدتی فکر کنید اگر چند دقیقه دست از تنفس بردارید جان از بدنتان خارج میشود و همه میدانیم که تمام مخلوقات صاحب جان هستند.

تولدی دوباره در انرژی و در انرژی جان ، کند و کاو میکند با استفاده از ذهن میتوان جان را کنترل کرد و برای کنترل جان میتوان از تنفس استفاده کرد ؛ علاوه بر این جان را میتوان با انواع تمرینات جسمی در بدن به گردش درآورد.

با تولدی دوباره تنفس و فکر باهم تلفیق شده و راه هایی برای کنترل جان و انرژی حیات ایجاد میشود.

گردش انرژی جان درست همانطور که بدن ما برای انتقال و جابه جایی خون دارای دستگاه گردش خون است ؛ دارای گردش جان و انرژی نیز هست .

بدن ما دارای 32 کانال اصلی انرژی است که جان در آنها جریان میابد در دو کانال اولی جان در امتداد نخاع به بالای سر یعنی کانال حاکم میرسد و پس از آن از جلوی بدن از مسیر کانال فانکشنال به سمت پایین برمیگردد و سایر کانال های 30 گانه از نوک دست و پا شروع میشود و در بدن امتداد میابند همه ما دارای این انرژی جان بخش میباشیم.

با تمرینات تولدی دوباره در 365 رو زهر روز را از اول نوشته و آغازی نو خواهیم داشت تا به فرمایش حضرت علی (ع)”هرکه دو روزش یکسان باشد مغبون است ” بتوانیم هر روز متولد شده و رو به سوی موفقیت گام برداریم .

تمام این مباحث برگرفته از اسرار و عرفان اسلامی به همراه علم و دانش اثبات شده نوین است .