تاریخ کارگاه : 5 بهمن 1396

مبلغ سرمایه گذاری گارگاه : 50 هزار تومان

تخفیف ثبت نام تا تاریخ 28 دی ماه : 39900 تومان

تخفیف دانشجویی : 20 هزار تومان

مدرس کارگاه : دکتر جاوید ثمودی

مدت زمان کارگاه : 90 دقیقه

نمایش یک نتیجه