مفهوم عبارت های تاکیدی چیست؟
عبارت های تاکیدی هر چیزی است که ما به زبون خودمون جاری میکنیم و یا در سر خودمون میپرورانیم. بسیاری از چیزهایی که مردم به طور معمول میگن و یا بهش فکر می کنن چه مثبت یا چه منفی، رویدادهای خوب و رویدادهای منفی، این افکار و جملات مثبت و منفی ، عبارت های تاکیدی هستند. عبارت های تاکیدی اولین جاده ای هست که شما برای تغییر مسیر زندگیتون بهش نیاز دارید. دقیقاً وقتی میگید من مسئولیتی رو میپذیرم و یا میگید فلان کار رو انجام میدم که برای تغییر من خوب و مثبته، دقیقاً شما عبارت های تاکیدی رو میگید که به طور هوشیارانه به شما کمک می کنه که به زندگیتون رشد بدید یا برعکس.

  • مفهوم عبارت های تاکیدی چیست؟
  • عبارت های تاکیدی چه تاثیری بر زندگی دارد؟
  • کاربرد عبارت های تاکیدی در زندگی
  • یادگیری نوع تفکر و نوع زندگی با عبارت های تاکیدی
  • تاثیر عبارت های تاکیدی بر آینده زندگی ما

نمایش یک نتیجه