از زمانی که بشر از جایگاه متفاوت و خاص خود در این جهان آگاهی یافت. همواره در جست و جوی کشف شیوه هایی بوده است که تضمینی بر سلامت و بقای جسمانی او باشد و وی را در رفع ناخوشی ها و درمان بیماری هایی که همواره تهدیدی برای حیات محسوب می شدند یاری دهند.

بر اساس آنچه که از قدیمی ترین نقاشی ها و سنگ نوشته های موجود در غارها و زیست کده های ابتدایی انسان به دست ما رسیده حتی انسان های نخستین نیز برای مداوای بیماران خود به درمان های گیاهی و انواع مراسم گروهی مبادرت می ورزیدند.

این دریافت ها حاکی از آن هستند که با وجود دانش و اگاهی بسیار اندکی که انسان های اولیه داشتند، آنان به برخی خرافات و باورهای خرافی معتقد بودند که برلزوم توجه و درمان بیماران به طور گروهی بهره گرفتن از نیروهای خارج از جسم فرد تاکید داشته است.

این افراد چنین تصور می کردنند که ریشه تمام بیماری ها، موجودات خبیث نامرئی و یا خدایان و قدرت های خیالی و حتی نیروهای طبیعت هستند.

تصورات و باورهایی از این دست گرچه پایه و اساس صحیح و علمی نداشتند اما با این وجود نخستین تلاش های بشر در جهت مرتبط ساختن بیماری های جسمی به منشاء غیر جسمی محسوب می شوند.

در جوامع اولیه ای که در حدود 10هزار سال قبل از میلاد مسیح میزیسته اند این اعتقاد وجود داشت که بیماری ها به دلیل نیروی غیر مادی ایجاد می شوند.

بنابراین راه درمانی که برای آن پیشنهاد می دادند نیز غیرمادی و با روش هایی مثل جن گیری ، احضار روح و غیره همراه بود که هنوز هم برخی از این روش ها توسط شفادهندگان بومی و شمن ها مورد استفاده قرار میگیرند.

در سال های بین 2500 تا 500 سال قبل از میلاد مسیح که دوران تمدن آشوری و بابلی ها بود، پزشکی تحت سیطره کامل مذهب قرار داشت و روش های درمان نیز از مذهب سرچشمه گرفت.

این نوع طب که در منطقه بین النهرین رایج بود به اعتقاد برخی محققان نوعی طب سایکوسوماتیک Psychosomatic بوده است.

در دوران تمدن یوانا نیز نوعی پزشکی کل نگر رایج بوده به عنوان مثال سقراط معهتقد بود که برای درمان بیماری های انسان ، پزشک باید اطلاعات کاملی از همه جنبه های داشته باشد.

افلاطون نیز در یکی از کتب خود نوشته است که

یکی از نقص های اساسی در درمان بیماری ها این است که ما پزشکانی برای دهن داریم در حالیکه نمی توان جسم و ذهن را از یکدیگر جدا کرد

ارسطو نیز مانند افلاطون معتقد است که

روان و تن به هم وابسته بوده و بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند

و حتی سقراط که استاد این دو نیز هست می گوید

همانطور که نمی توان چشم ها را بدون توجه به سر و سر را بدون توجه به بدن درمان کرد، بدن را نیز بدون توجه به دهن نمی توان بهبود بخشید

 

 

 

نمایش یک نتیجه