عبارت های تاکیدی ، عبارت هایی هستن که به صورت مثبت یا منفی در طول روز تکرار می کنیم و باعث میشه تا پندارها و اعتقاداتی در ما ریشه بدواند و این پندارها به صورت افعال منفی یا مثبت در زندگی ما بروز بکند

 

در پادکست حاضر می شنویم

صرف نظر از سن و سال همه ی ما پیر میشیم و جالب این است که ما در چگونه پیر شدنمون دخالت داریم . یعنی نوع زندگی الان ما، نوع پیر شدنمون رو رقم میزنه. بنابراین باورهای مشخصی درباره ی بالارفتن سن و اینکه پیر بشیم و کهولت پیدا کنیم و … وجود دارد . حال میایم بارهای عاطفی سنگینی ککه این باورها برای ما ایجاد می کند رو بررسی می کنیم

نمایش یک نتیجه