آرامش درونی حالت احساسی و ذهنی در صلح و آرامش است، بدون اندیشه های بی قرار و ناراحت کننده و کنترل ذهن، حالت ها و واکنش ها. آرامش درونی واقعی مستقل از فاکتورها و شرایط خارجی است. آرامش درونی باعث آرامش، هماهنگی درونی و تعادل و توانایی آرامش و کنترل خود، حتی در شرایط دشوار و ناخوشایند می شود. آرامش درونی در هنگام مشکلات، دردسر و یا خطر مهم است. وضعیت سلامت درونی، اضطراب، ترس و نگرانی را از بین می برد. همچنین افکار منفی، استرس، عدم رضایت و ناراحتی را از بین می برد. این یک وضعیت روحی احساسی و ذهنی، شادی، اعتماد به نفس و قدرت درونی است. هرکس آرزوی آرامش درونی دارد، حتی اگر از این میل آگاه نباشد. تعداد کمی از افراد از اهمیت و منافع آرامش درونی آگاه هستند و عده ای نیز می دانند که آرامش درونی مهارتی است که می تواند کسب شود. شما می توانید بدون اینکه تغییرات خارجی در زندگی خود ایجاد کنید، زندگی خود را ادامه دهید و در عین حال، به آرامش درونی دست یابید. بعضی ممکن است سریع پیشرفت کنند، و دیگران ممکن است با سرعت کمتری پیش بروند. بعضی ممکن است به دور دست بروند و دیگران در همین نزدیکی آرامش را پیدا کنند. با این حال، هر کس می تواند به حداقلآرامش درونی برسد؛ مقداری که برای زندگی خود او مناسب و کافی باشد.

امیدان حضور در دوره آرامش درون به شما چه چیزهایی می گوید؟

 • آرامش عمیق درونی
 • اعتماد به نفس و خود باوری
 • خویشتن دوستی و احساس ارزشمندی
 • کسب موفقیت و ثروت
 • آموزش مراقبه یا مدیتیشن
 • سکوت درونی
 • زیستن در زمان حال
 • راز قانون جذب و حلقه گم شده آن
 • رسیدن به هدفها و آرزوها
 • تعادل درونی
 • متعادل نمون چاکراهای انرژی بدن

 

نمایش یک نتیجه