آبراهام مزلو

نظریه های شخصیت
آذر ۲۶, ۱۳۹۶ ۳:۳۸ ب.ظ ۵ نظرات روانشناسی, علمی, مقالات
در سه ربع اول قرن حاضر درباره شخصیت نظریه‌های متعدد و گوناگون آورده شده است. بطوری که تعاریف مختلفی برای شخصیت ارائه شده است که ناشی از گوناگونی این نظریه‌هاست که صاحبانشان نظرات متفاوتی از چگونگی تشکیل و تحول شخصیت و مفاهیم انگیزشی رفتار آدمی دارند. نظریه‌های مربوط به ...
ادامه مطلب