اگر این امکان به هر شکلی برایتان وجود دارد برنامه‌ای برای دیدار با هم بگذارید. هر از چند گاهی به هم سر بزنید تا احساس دوری آزاردهنده و تنش‌آفرین نشود. دوری و فاصله برای بسیاری از آدم‌ها نگران کننده است.  بیشتر…

مرمت و اصلاح، همیشه در مورد اشیا و کالاهای عتیقه و ارزشمند قدیمی صورت نمی گیرد. در زندگی همه ما چیزهایی وجود دارد که از هر شی قدیمی و پرارزشی گرانبهاتر و ارزشند تر است این موارد عبارتند از روابط خانوادگی و ارتباطات و مناسبات ما با اعضای خانواده و سپس اقوام و دوستان…. خانواده کوچکترین و مهمترین نهاد اجتماعی است که در آن اعضای خانواده به طور منظم و مستمر با یکدیگر در تماس بوده و علاوه بر آنکه مناسبات خانوادگی و فامیلی آنها را به هم مرتبط می کند عواطف و احساسات نیز در پیوند دادن آنها به یکدیگر نقش ارزنده ای ایفا م می کند اما در بسیاری از موارد همین ارتباط نزدیک و دایمی و حتی بسیار صمیمی که میان اعضای خانواده وجود دارد باعث ایجاد اختلافات خواسته و ناخواسته می شود و از آنجا که اعضای یک خانواده نمی توانند مدت زمان طولانی از هم فاصله بگیرند اینجاست که ترمیم و اصلاح جراحت پیش آمده الزمی به نظر می رسد . بیشتر…