قبلاً در مقاله افسردگی چیست به بررسی این اختلال پرداختیم. در مقاله حاضر می خواهیم به شما بگوییم چه افرادی به افسردگی مبتلا می‌شوند؟ افسردگی مختص گروه خاصی نیست و در تمامی سنین، نژاد، اقوام و طبقات اجتماعی‌ـ‌اقتصادی بروز می‌کند. اما تجربه‌ی این بیماری در افراد مختلف متفاوت است. بیشتر…