شما منبع تمام احساسات خود هستید .در هر لحظه می توانید آنها را به وجود بیاورید یا تغییر دهید. پس چرا این کار را نمیکنید؟ برای اکثر ما داشتن احساس بد طبیعی است، در حالی که باید حتما دلیلی برای احساس خوب خود داشته باشیم.اما برای اینکه احساس خوبی داشته باشیم هیج دلیلی لازم نیست. کافی است تصمیم بگیرید که همین حالا احساس خوبی داشته باشید.لازم نیست منتظر کسی یا چیزی باشید! در مقاله حاضر در وب سایت روانشناسی امیدان حضور به شما خواهیم گفت چطور با احساسات منفی خود آشتی کنیم؟ بیشتر…

هر انسانی در طول روز بارها و بارها به دلایل مختلف دچار استرس می‌شود. ترافیک و شلوغی خیابان‌ها، کارهای زیاد و ناتمام و باقی مانده، دغدغه امتحان و کنکور در جوان‌ها و… همگی مسایلی هستند که می‌توانند باعث بروز استرس در هر فردی هر چقدر آرام شود. در مقاله حاضر به بررسی راهکارهای کاهش استرس خواهیم پرداخت. بیشتر…

کاملا آگاه باشید صرفنظر از هر میزان رفتار بدی که با بدنتان داشته اید جسمتان همیشه سعی میکند وضعیت مطلوب را حفظ نماید.

اگر از آن خوب مراقبت نمایید با تندرستی و انرژی برانگیزاننده و پر طراوت به شما پاداش خواهد داد.

من معتقدم

  • ما در هر بیماری جسم مان نقش داریم.
  • جسم ما آیینه باورهایمان و افکارمان است.
  • جسم ما همیشه با ما حرف میزند.

وقتی الگوی ذهنی نهان هر بیماری را کشف کنیم از این فرصت برخورداریم که آن را تغییر دهیم و در نتیجه ؛آن بیماری را بهبود بخشیم.

بسیاری مایل به ابتلا به بیماری نیستند اما دائما در حال بیماری اند ؛اینها نمیدانند که این گرفتاری با بیماریهای متعدد ناشی از نگرش و افکارشان است.

در یکی از تحقیقات پزشکی و توجه برانگیز مطرح شده بود که تنها ۳۰%از بیمارن به توصیه پزشکشان عمل میکنند.

دکتر جان هریسن ؛نویسنده کتاب “برانگیزنده ی بیماری تان را دوست داشته باشید” ؛ میگوید:خیلی ها دوست دارند نزد پزشک بروند تنها به این دلیل که نشانه هی بیماریشان را فرو نشانند. در نتیجه بیماریشان را تاب بیاورند ولی آن را درمان نکنند. این روند سالهای سال طول میکشد و چون ریشه بیماری درمان نمیشود بیماری وجود دارد . هر دو طرف ؛بیمار و پزشک راضی اند . اما درمان حقیقی هم جسم را در بر میگیرد و هم فکر و روان را .

معتقدم

اگر بیماری را با دارو درمان نماییم و جسم را درمان کنیم اما به مسائل عاطفی و معنوی ناظر بر بیماری توجهی نکنیم آن بیماری باز هم باز خواهد گشت.

 

 

من جسمم را به وضعیت کمال مطلوب باز میگردانم و حفظ میکنم

هر باور و پنداری را که معتقدید گویای چگونگی اوضاع جسمانی شماست به فهرست در آورید.
در پایان میتوانید با مدد از افکار مثبت با این افکار منفی رویارو شوید.

  • سالی سه بار دچار سرماخوردگی میشوم.
  • انرژی ام ناچیز است.
  • روند درمان من کند است .
  • همیشه گرفتار یبوست هستم.
  • کف پاهایم دردناک است……

اگر با آدم‌های غرغرو همنشین باشید، عیب‌جو و غرغرو می‌شوید و آن را طبیعی می‌دانید …!

اگر دوست شما دروغ بگوید، در ابتدا از دستش ناراحت می‌شوید، ولی در نهایت شما هم عادت می‌کنید به دیگران دروغ بگویید و اگر مدت طولانی با چنین دوستانی باشید، به خودتان هم دروغ خواهید گفت …!

اگر با آدم های خوشحال و پرانگیزه دمخور شوید، شما هم خوشحال و پرانگیزه می‌شوید و این امر برایتان کاملا طبیعی است …

” تصمیم بگیرید به مجموعه افراد مثبت ملحق شوید، وگرنه افراد منفی شما را پایین می‌کشند و اصلا متوجه چنین اتفاقی هم نمی‌شوید …! “

:cherry_blossom:آدلر ٤ سبک زندگی را معرفی کرد و معتقد بود که انسان ها برای مقابله با مشکلاتی که در زندگی دارند همچون کار؛ عشق و ازدواج و رفتار با دیگران؛ این سبک هارا انتخاب می کنند:

1 – exclamation سلطه گر یا حکمران:
این افراد علاقه اجتماعی ناچیزی دارند؛ مستقیما به دیگران حمله می کنند دیگر آزاری؛مستبد یا بزهکار می شوند.

2 – exclamation  گیرنده: آدلر این سنخ را رایجترین نوع می داند. افراد این دسته انتظار دارند همه چیز را از دیگران بگیرند و در نتیجه به آنها وابسته می شوند.

3- exclamation  اجتنابی: این افراد هیچ تلاشی برای رویارویی با مشکلات زندگی ندارند و با اجتناب از مشکلات؛خود را از هر احتمال شکستی دور می کنند.
هر سه سنخ فوق فاقد علاقه اجتماعی هستند:point_up::point_up:

4- exclamation  سودمند اجتماعی: این افراد قادر به همکاری با دیگران هستند و در چهارچوب علایق اجتماعی با مشکلات زندگی کنار می آیند.

 

سبک زندگیتون پر از افکار مثبت.
سبک زندگیتون برای شما موفقیت ها و شکست هایتان را رقم میزند پس سبک زندگیتان را درست کنید.