یافتن تعریفی جامع برای اضطراب مانند بسیاری از حالات عاطفی کار مشکلی است و متخصصان هر یک تعریف خاصی را ارائه نموده اند شاید بتوان گفت که بیشترین تحقیقات انجام شده درباره اضطراب توسط روان شناسان انجام گرفته است و آنان از بین حالات عاطفی انسان بیش از هر حالت دیگری به مطالعه اضطراب پرداخته اند . پروفسر راس ross دلیل دشوار بودن توصیف حالات عاطفی را اینگونه بیان می کند معمولآ شیوه یادگیری لغات در دوران کودکی یک تجربه درونی و کاملآ اتفاقی است از این طریق فرد برای رویدادها ، برچسب های مقتضی و مناسبی را پیدا می کند . بیشتر…

وقتی که  همزمان دو تصویر متضاد در دنیای مطلوب شما قرار دارد ، یعنی دچار تعارض هستید. هرچه در جهت یکی از آنها حرکت کنید آن دیگری را ناکام کرده اید. تا وقتی که هر دو را بخواهید هیچ راه فراری وجود ندارد. مثلا ممکن است با خود بگویید که “میخواهم لاغر باشم” اما در عین حال ، با خود میگویید که “نمخواهم رژیم بگیرم یا ورزش کنم”. مثال عینی تر تعارض ها ممکن است بدین صورت باشد که در موقعیتی ، بلیط مسابقه فوتبال تیم محبوبتان را برای امشب خریداری کرده اید ، اما در همین شب دختری که برای قرار گذاشتن با او بسیار مشتاق بوده اید ، به شما پیام میدهد که همدیگر را ببینیم. درجای دیگری ممکن است که جلسه در اداره از وقت اداری بیشتر طول بکشد و در این فکر باشید که اگر جلسه را ترک کنید رییس شما قطعا عصبانی میشود ، اما همچنین این فکر دست از سر شما بر نمیدارد که اگر زودتر جلسه را ترک نکیند به نمایش دخترتان که در مدرسه برگزار میشود نمیرسید.

فهرست این مثال ها ، بی پایان است و شدت تعارض مطابق قوت تصاویر متعارض است. وقتی هر دو تصویر نیرومند باشند ، تعارض حاصل بسیار دردناک است.  آنچه که معمولا این تعارضات را شدید میسازد ، این است که هیچ راه حل فوری ای وجود ندارد. اما ممکن است کاری برای انجام دادن باشد ، حتی اگر تعارض را حل نکنید.

تکنیک های حل تعارض از نگاه ویلیام گلاسر

یکی از راه های مطلوب مواجهه با تعارضات در وهله اول ، آنست که وقتی نمیدانید چه میکنید ، در هیچ جهت عمل نکنید. چرا که با اینکار حداقل کارها بدتر نمیشود. در طول زمان  ، تعارض در یکی از دو جهت هدایت می شوود و تصمیم گیری آسان میشود. البته این تکینیک در همه موارد ممکن است کارگر نباشد ، چرا که واقعیت هایی هم وجود دارند که نمی توان آنها را منتظر گذاشت ، چرا که اگر یکی از آنها را انتخاب نکنید ، یا اگر در زمان باقی مانده آنها را انتخاب نکنید ، برای همیشه آن انتخاب را از دست داده اید.

تکنیک های حل تعارض از نگاه ویلیام گلاسر
تکنیک های حل تعارض از نگاه ویلیام گلاسر

راه دیگر ، مشاوره خوب است. مشاور نمی تواند بگوید که چه باید کرد ، اما می تواند موارد خاص را منظم ارائه نماید. از این راه مشاور میتواند به شما کمک کند تا ببینید آنچه را که به نظر انتخابی برابر می آید ، اما در واقع این طور نیست و در عین حال با مشاور حرف میزنید و زمان میگذرد. این صحبت باعث می شود کمی آرام بگیرید. اما بسیاری اوقات هم تصمیمتان را میگیرید. یک طرف را میگیرید و طرف دیگر را رها میکنید. آن وقت احساس درماندگی میکنید ؛ زیرا طرف دیگر هنوز هم در دنیای مطلوب شماست. تا وقتی که یکی از آنها یا هر دو را از دنیای مطلوب خود نرانده اید ، رنجتان ادامه می یابد. رایج ترین کار در دوره تعارض این است که کاملا افسرده شوید و این باعث می شود که هم یک مشاور را ببینید و هم آرام بمانید. با دیدن آرامش نسبی شما و خاموشی مظلومانتان اطرافیان شما را به کمک خواستن ترغیب میکنند و کمک های لازم را برای حرکت به شما می رسانند.

از دیدگاه گلاسر اما ،  کاری که یک مشاور  در برخورد با تعارضات یک مراجع میتواند انجام دهد هدایت فرد در جهت یک انتخاب سوم است. انتخابی که در تعارض نیست و می تواند همان نیاز یا نیاز ها را برآورده کند که توسط تعارض ناکام شده بودند.

در مشاوره به سبک گلاسر ، معمولا تمرکز بر زمان حال است و سعی میشود که از کند و کاو گذشته اجتناب شود . همچنین تمام هدف بر آن است که در جلسه اول مسئله و مشکل مشخص و آشکار گردد و انکار احتمالی مراجع فرو ریزد. در واقع در درمان هایی که به سبک واقعیت درمانی اتفاق می افتند ، معمولا در مدت زمان کوتاه انجام میگیرند و در واقع تاکید خود گلاسر هم بر جلوگیری از اتلاف وقت  در حین جلسه مشاوره و درمان است.