در این مطلب به این موضوع می پردازیم که چگونه مشاوره روانشناسی کودک (  مشاوران کودک ) ، پیشنهاد میکنند تا به کودک صبر کردن را بیاموزیم. خیلی از پدر مادرها و والدین ، تصور میکنند که با گفتن صبر کن عزیزم ، یا امثال اینها می توان به کودک صبوری را آموخت ، حال که اصلا بدین شکل نیست . در این مقاله و مقاله دیگری که به زودی منتشر خواهد شد ، تکنیک های آموزش صبر و شکیبایی را قرار خواهیم داد ، با امیدان آکادمی همراه باشید : بیشتر…