در این مطلب به این موضوع می پردازیم که چگونه مشاوره روانشناسی کودک ( مشاوران کودک ) ، پیشنهاد می کنند تا به کودک صبر کردن را بیاموزیم. خیلی از والدین ، تصور می کنند که با گفتن صبر کن عزیزم ، یا امثال اینها می توان به کودک صبوری را آموخت ، حال که اصلا بدین شکل نیست . در این مقاله و مقاله دیگری که به زودی منتشر خواهد شد ، تکنیک های آموزش صبر و شکیبایی را قرار خواهیم داد ، با امیدان حضور جوان همراه باشید : بیشتر…