نگاهی به ناسازگاری در زندگی زناشویی وقتی‌ آب‌تان‌ به‌یک‌جوی نمی‌رود. دلت می‌خواهد فریاد بزنی و از ته دل به سرنوشت خودت فحش بدهی. دلت می‌خواهد مقصر را پیدا کنی و هر چه روی دلت مانده را به او بگویی و دلت خنک شود. شوهرت هم دلش می‌خواهد به میز مشت بکوبد و سرش را به دیوار بزند. در مقاله حاضر از وب سایت امیدان حضور می خواهیم نگاهی کوتاه به برخی از مشکلات زناشویی بپردازیم. بیشتر…