زمانی که یک مرد و زن مجرد در خود این توانایی را می بیند که اقدام به ازدواج و عقد قانونی آن کنند، به دنیای دیگری وارد می شوند. دنیایی که در آن از بی تعهدی احتمالی(خیانت (بی وفایی)) و رفع مسئولیت های دوران مجردی خبری نیست و دو طرف باید تن به یک تعهد دائم نسبت به یکدیگر دهند. این تعهد شامل تعهد زمانی، حمایتی، پشتیبانی، عاطفی و جنسی است

در این نوشتار سعی کرده ایم به انواع نظریه‌های خانواده درمانی از نگاه مشاوره خانواده بپردازیم . گرچه که ممکن است نوشتار های زیرین برای اهل فن و دانشجویان و دانش پژوهان این رشته مفید واقع شود ، اما از علاقه مندان به این حوزه هم دعوت می کنیم تا نگاهی اجمالی به مطالب زیر بیاندازند ، چرا که ممکن است در فهم مطالب مرتبط با مشاوره خانواده ، کمک کننده باشند : بیشتر…

در گذشته تنها به بیماریهای جسمی افراد توجه زیادی می شد و مشکلات روحی آنها چندان مورد ارزیابی و درمان قرار نمی گرفت. کلینیک روانشناسی در فضایی مناسب با استفاده از جدیدترین ابزارهای اندازه گیری، سنجش و درمان های تکنولوژیک در حیطه سلامت روان و بکارگیری نیروهای خبره و متخصص به ارائه خدمات مشاوره و روانشناختی می پردازند. بیشتر…