کابوس همان قدر که برای والدین آزار دهنده است، برای کودکان نیز آزار دهنده است. آیا می‌خواهید بدانید که چه چیزی کودک شما را در شب بیدار نگه می‌دارد؟ ما از کارشناسان‌ خود در امیدان حضور خواستیم تا رایج‌ترین کابوس‌هایی را که کودکان می‌بینند، به ما معرفی کنند. و لیست زیر را به عنوان رایج‌ترین کابوس‌هایی را که کودکان می‌بینند برایتان آماده کرده ایم بیشتر…