در زندگی همه انسان ها مشکلاتی وجود دارد که می تواند خواب آنهارا تحت تاثیر قرار بدهد. مانند دغدغه های کاری , مسئولیت های خانواده و حوادث ناگهانی مانند بیماری و … شاید ما قادر به مبارزه با این حوادث نباشیم ولی می توانیم برای داشتن خوابی خوب عادت هایی را به زندگی خود اضافه کنیم. در این مقاله چند روش ساده را به شما توضیح خواهیم داد.

بیشتر…