در مقاله حاضر در وب سایت امیدان حضور می خواهیم به شما بگوییم چه نکاتی را رعایت کنیدتا یک پایان نامه یا مقاله علمی داشته باشید. در مطلب حاضر تنها به ذکر چند نکته ی بسیار مهم برای ویرایش نگارش پایان نامه یا مقاله علمی خواهیم پرداخت و در سری مطالب دیگر که در سایت منتشر خواهد شد، مفصل تر به مبحث نگارش پایان نامه خواهیم پرداخت. بیشتر…