• ارائه خدمات به تمامی اقشار جامعه از کودکان تازه متولد شده تا سالمندان 100 ساله
  • گسترش فعالیت امیدان در حوزه ی آموزش و پرورش و آموزش عالی
  • ایجاد برترین و کاملترین مجموعه های آموزشی غیرانتفاعی جهت ارتقای سطح کیفی و کمی آموزش خانواده ها
  • ایجاد شعبات شهرستان و خارج از کشور جهت تقویت بنیه ی آموزشی و علمی و پراکندگی یکسان حق آموزش
  • ایجاد روابط صبج و دوستی میان کشورها و فرهنگ های متعدد و برگزاری سمینارهای متعدد بین المللی در حوزه های مختلف
  • بالابردن سلامت جامعه در حوزه های فردی – ارتباطی – اقتصادی و معنوی
  • بازسازی سیستم اقتاصدی کشورهای جهان سوم با ارتقای آموزشهای علمی و عملی در مراکز آموزش امیدان حضور جوان
  • وسعت دادن کمپین های نیکوکاری مردمی در کل دنیا و فرهنگ سازی جهت امداد رسانی به همنوعان